Właściciel strony i redakcja

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Germany

Adres do korespondencji:
Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Germany

+49 234 53993-130
post@picard.de 

Sąd rejonowy w Bochum, rejestr handlowy: HRA 6844
Niemiecki numer identyfikacji podatkowej: 306 / 5711 / 1650
Numer identyfikacyjny VAT: DE 286241645  (zgodnie z §27a niemieckiej ustawy o podatku VAT UStG)

Wspólnik odpowiedzialny osobiście:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Siedziba: Bochum, Niemcy
Sąd rejonowy w Bochum, rejestr handlowy: HRB 14204
Dyrektorzy zarządzający:
Hans-Martin Reinhardt

 

Koncepcja, projekt, realizacja

BECKDESIGN GmbH, Bochum
www.beckdesign.de

Wskazówki prawne

Cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić naszą stronę internetową!
Prosimy zwrócić uwagę na następujące wskazówki dotyczące korzystania z niniejszej strony:

 

Prawa ochronne (copyright)

Wszelkie treści na niniejszej stronie internetowej, w szczególności teksty, zdjęcia, ilustracje, układy graficzne, dane audio, video i animacje podlegają prawu autorskiemu oraz innym ustawom o ochronie własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz wykorzystywanie ich na innych stronach internetowych, zarówno w celach handlowych jak i w celu dalszego przekazywania. Jeżeli mimo tego chcieliby Państwo korzystać z danych, wymaga to jednoznacznej, uprzedniej i pisemnej zgody ze strony Friedrich PICARD GmbH & Co. KG. Każde wykroczenie może pociągać za sobą skutki karne lub cywilnoprawne.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Staramy się zawsze udostępniać Państwu aktualne i prawidłowe treści. Mimo to nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, zgodność i kompletność treści niniejszej strony. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Friedrich PICARD GmbH & Co. KG są zasadniczo wyłączone, chyba, że spółka działała umyślnie albo z rażącym zaniedbaniem. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do podejmowania zmian i korekt niniejszej strony albo jej poszczególnych treści, w każdym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.

Oferowane linki do stron internetowych osób trzecich są starannie wybrane i sprawdzone. Nie mamy wpływu na przyszłe zmiany na podlinkowanych stronach i nie przejmujemy odpowiedzialności za treści wchodzące w zakres odpowiedzialności osób trzecich.

Wszystkie oferty są niewiążące, z zastrzeżeniem możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu nabywcy.