Aanbieder en redactie

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Germany

Postadres:
Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Germany

+49 234 53993-130
post@picard.de 

Amtsgericht Bochum, HRA 6844
Belastingnummer: 306 / 5711 / 1650
Omzetbelastingnummer: DE 286241645 (§27a UStG)

Persoonlijk aansprakelijke vennoot:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Vestiging: Bochum, Germany
Amtsgericht Bochum, HRB 14204
Directie:
Hans-Martin Reinhardt

 

Concept, vormgeving, realisatie

BECKDESIGN GmbH, Bochum
www.beckdesign.de

Juridische mededeling

Wij verheugen ons over uw bezoek van onze website!
Hou rekening met de volgende opmerkingen over het gebruik van deze pagina:

 

Auteursrechten (Copyright)

Op alle content van deze website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafieken, layouts, geluids-, video- en animatiebestanden, zijn het auteursrecht en overige wetgeving ter bescherming van geestelijk eigendom van toepassing. De content mag niet voor handelsdoeleinden of verdere verspreiding worden gekopieerd, gewijzigd of op andere websites worden gebruikt. Als u toch een dergelijk gebruik wenst, is hiervoor uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming nodig door Friedrich PICARD GmbH & Co. KG. Iedere handeling in strijd hiermee kan straf- of civielrechtelijke consequenties hebben.

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

Wij doen ons best om actuele en correcte gegevens ter beschikking te stellen. Desondanks stellen wij ons niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website. Aansprakelijkheidsclaims tegenover Friedrich PICARD GmbH zijn principieel uitgesloten, tenzij de vennootschap opzettelijk of ernstig nalatig heeft gehandeld. Bovendien behouden wij ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de website of individuele content ervan.

De aangeboden links naar websites van derden zijn zorgvuldig geselecteerd en gecontroleerd. Wij hebben geen invloed op toekomstige wijzigingen van de gelinkte websites en stellen ons niet aansprakelijk voor content die onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en altijd behoudens tussentijdse verkoop.