Friedrich PICARD GmbH & Co. KG, opgericht in 1922, is een groothandel in wentellagers en lineaire geleiders. Vanuit onze vestiging in Bochum leveren wij wereldwijd aan de technische vakhandel. We bieden direct toegang tot premium-merken en helpen onze klanten met praktische logistieke en digitale oplossingen.

Met ons beleid willen we een actieve bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Al onze strategische besluiten worden getoetst op hun gevolgen voor het milieu en de samenleving. Daarbij concentreren we ons hoofdzakelijk op de Sustainable Development Goals (SDG’s) nr. 4, 7, 9, 10 en 13.

Doelstelling 4 ‘Hoogwaardig onderwijs’ betekent voor ons dat we onze medewerkers baanzekerheid bieden met ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Een hoog opleidings- en kwalificatieniveau is – geheel in de lijn met het thema duurzaamheid – doorslaggevend voor het blijvende succes van PICARD. Een andere focus ligt op het bevorderen van de gezondheid van onze medewerkers: in de bedrijfskantine bieden we gezonde maaltijden aan en er is een eigen fitnessruimte met personal trainer.

De doelstellingen 7 ‘Betaalbare en schone energie’ en 13 ‘Maatregelen ter bescherming van het klimaat’ zijn nauw met elkaar verweven en krijgen vanwege het karakter van ons bedrijf bijzondere aandacht. Het doel is in eerste instantie om door systematisch klimaatmanagement CO2-uitstoot te vermijden, vervolgens te reduceren en tot slot te compenseren. Als strategisch ondersteunende maatregel willen we in de toekomst op ons eigen bedrijfsterrein gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast overleggen we regelmatig met onze logistieke dienstverleners hoe bij het transport minder CO2 uitgestoten kan worden. We betrekken onze klanten als belangrijke stakeholders bij de ontwikkeling van ons CO2-beleid en bieden hun de mogelijkheid van CO2-neutraal verzenden, waarbij we een deel van de verzendkosten voor onze rekening nemen. Niet altijd kunnen emissies worden voorkomen, zoals bij expresse- en koerierszendingen of vliegreizen van onze medewerkers. Ter compensatie ondersteunen we diverse klimaatbeschermingsprojecten, zoals projecten voor herbebossing, water- en windenergie. Hierbij maken we een zorgvuldige afweging welke projecten in aanmerking komen.

Bij doelstelling 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’ richten we ons vooral op innovatieve oplossingen op het gebied van digitalisering, een blijvend zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen, materiaal en verpakkingen. Door innovatie te zien als drijvende kracht achter duurzaamheid versterken we onze toonaangevende rol in de branche.

Bij doelstelling 10 ‘Minder ongelijkheid’ onderscheidt PICARD zich door zijn multinationale personeelsbestand: onze medewerkers komen uit 36 landen. Dit stelt ons in staat om onze internationale klanten in hun moedertaal aan te spreken. Veelzijdigheid is onze kracht en voorwaarde om succesvol te zijn in de internationale groothandel.

Leidinggevenden hebben bij PICARD een voorbeeldfunctie op het gebied van bedrijfsecologie en duurzaamheid. Door hun gedrag motiveren zij alle medewerkers om zich eveneens milieu- en gezondheidsbewust te gedragen. Het naleven van wet- en regelgeving op milieugebied is voor ons vanzelfsprekend, en ideeën voor verbetering in de zin van ÖKOPROFIT® zijn altijd welkom. Met elkaar werken we aan een duurzame en leefbare toekomst.