Στοιχεία και
αρμόδιοι επικοινωνίας

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Γερμανία

+49 234 53993-130
post(at)picard.de

Δευτέρα έως Παρασκευή από
07:45 π.μ. - 07:00 μ.μ.

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Γερμανία

Φόρμα επικοινωνίας online

Meet the Team