PICARD
Udržitelnost

Udržitelnost
společnosti PICARD

Udržitelnost zaujímá ve společnosti PICARD důležité místo a promítá se do všech oblastí jejího působení. V rámci naší podnikatelské činnosti chceme aktivně přispívat k dosažení cílů Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030.

Všichni zaměstnanci mají při své práci věnovat pozornost ochraně zdrojů a ekologickým opatřením a přispívat svými podněty a návrhy k zajištění udržitelnosti.
V uplynulých letech jsme zavedli celou řadu opatření na úsporu energie a zdrojů.

Inteligentní
management osvětlení

Našim zákazníkům nabízíme skladový sortiment čítající zhruba 50.000 produktů k okamžité expedici. K tomuto účelu je nutno osvětlit skladovací plochy o rozloze více než 10.000 m2. V posledních letech již byla v rámci rozšiřování skladovacích ploch v mnoha částech instalována hospodárná LED svítidla.

Kromě toho se stávající svítidla začala nahrazovat energeticky účinnou LED technologií, v čemž se bude pokračovat i v budoucnu. V některých částech skladů byla instalována světelná regulace v závislosti na množství denního světla a denní době. Díky těmto opatřením se podařilo dosáhnout roční úspory přibližně 130.000 kWh.

To odpovídá 20 % naší celkové spotřeby elektřiny. Navíc je osvětlení v regálových systémech řízeno pomocí detektorů přítomnosti. To zkracuje dobu osvětlení přibližně o 50 %, čímž šetříme dalších 80.000 kWh ročně.

Udržitelné
obaly

Důležitým cílem při optimalizaci našich skladovacích procesů je efektivní využívání zdrojů a předcházení vzniku odpadu, jakož i recyklace odpadu.

Při výběru obalových materiálů důsledně hledáme ekologická řešení. Jako materiál pro výplň zásilek se používá výhradně recyklovaný papír, u přepravních kartonů se jeho podíl pohybuje mezi 41 % a 100 % v závislosti na velikosti. Naše palety, dřevěné nasazovací rámy a dřevěná víka se vyrábí výhradně z recyklovaného materiálu. Plastové cívky pro balicí pásky byly nahrazeny alternativním materiálem z lepenky.

Pro různé další spotřební předměty (např. plastové sáčky se zipem na drobné součásti nebo obaly na dokumenty) aktivně hledáme ekologická řešení. Jakmile nalezneme udržitelnou alternativu, zavádíme ji po úspěšném testování co nejrychleji do praxe.

Digitalizované
podnikové procesy

Bezpapírové vyskladňování pomocí mobilních zařízení pro sběr dat, digitální zasílání faktur a přechod na digitální správu faktur nejen zvyšují efektivitu našich procesů, ale také šetří více než 400.000 listů papíru formátu A4 ročně.

Při vývozu našeho zboží do zemí mimo EU pracujeme s našimi poskytovateli přepravních služeb na tom, aby se všechny celní dokumenty předávaly digitálně a již se netiskly. Kromě toho omezujeme tisk etiket pro interní procesy na minimum.

Při změnách procesů dbáme vždy na to, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání. To se týká nejen způsobu používání materiálu, ale zejména racionálního využívání pracovní síly našich zaměstnanců. Naše procesy se proto neustále kontrolují a revidují, s cílem identifikovat a eliminovat zbytečné plýtvání.

Elektromobilita

Od roku 2020 přibývají do našeho vozového parku pouze elektrická nebo hybridní vozidla. Pro naše zaměstnance jsme nainstalovali nabíjecí stanice pro výhodné nabíjení elektromobilů a hybridních vozů.

Prostorným přístřeškem pro kola s možností bezplatného nabíjení a nabídkou leasingu kol bychom chtěli podpořit ekologickou mobilitu našich zaměstnanců.

Zdraví zaměstnanců

V naší jídelně nabízíme čerstvě připravená zdravá jídla v BIO kvalitě.

Naše fitness centrum poskytuje kromě bezplatného přístupu možnost účastnit se lekcí jógy a pilatesu a také individuálních tréninků s osobním trenérem k dosažení osobních cílů v oblasti kondice a zdraví.

Projekt
ÖKOPROFIT®

Ve snaze využít další potenciál a synergické efekty v rámci sítě ekologicky angažovaných společností se od srpna 2021 účastníme projektu ECOPROFIT® a v září 2022 získáme naši certifikaci ECOPROFIT®.

Za aktivní spolupráce všech zaměstnanců jsme vyvinuli celou řadu opatření, která přispívají k zachování zdrojů. Tento proces bude pokračovat i po získání certifikace.

100leté výročí
ve znamení udržitelnosti

Společnost PICARD byla založena před 100 lety. U příležitosti tohoto výročí se budeme snažit, aby se naše společnost stala ještě udržitelnější a abychom životní prostředí a celou naši planetu zatěžovali ještě méně a rozumněji.

V tomto mimořádném roce chceme podpořit různé zcela odlišné projekty k zajištění udržitelnosti a vyjádřit tak naši environmentální odpovědnost. Pod hlavičkou „Projekt100“ budeme podporovat iniciativy na ochranu klimatu a osoby, které se v nich angažují.

Patří sem například zachování a rozšiřování přirozených ploch pro ukládání CO2, snižování množství plastového odpadu ve vodách nebo podpora inovativních výzkumných projektů.. Abychom společně vykročili do udržitelné budoucnosti, ve které stojí za to žít.