Společnost Friedrich PICARD GmbH & Co. KG, založená roku 1922, je distributorem valivých ložisek a lineární techniky. Z našeho sídla v německé Bochumi zásobujeme specializovaný velkoobchod po celém světě. Poskytujeme volný přístup ke špičkovým značkám a inspirujeme naše zákazníky našimi logistickými a digitálními řešeními.

V rámci naší podnikatelské činnosti aktivně přispíváme k naplňování cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 Organizace spojených národů a všechna strategická rozhodnutí prověřujeme z hlediska jejich dopadu na životní prostředí a společnost. Přitom se zaměřujeme na cíle udržitelného rozvoje (SDGs) č. 4, 7, 9, 10 a 13.

Cíl 4 „Kvalitní vzdělávání“ pro nás znamená nabídnout našim zaměstnancům jisté pracovní místo a prostor pro profesní a osobní rozvoj. Pro trvalý úspěch společnosti PICARD je rozhodující vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace, ke které patří i téma udržitelnost. Důraz klademe také na zdraví našich zaměstnanců, kterým nabízíme zdravou stravu ve vlastní jídelně a možnost tréninku s osobním trenérem v podnikovém fitness centru.

Cíle 7 „Cenově dostupná a čistá energie“ a 13 „Opatření na ochranu klimatu“ spolu vzájemně těsně souvisí, a vzhledem k naší hlavní obchodní činnosti jim věnujeme zvláštní pozornost. Cílem je, v rámci systematického řízení ochrany klimatu v prvé řadě zamezovat vzniku emisí CO2, pak následuje jejich snižování a nakonec jejich kompenzace. Budoucí využívání obnovitelných zdrojů energie v sídle podniku podporuje strategii zamezování vzniku emisí. Kromě toho společně s poskytovateli logistických služeb pravidelně vyhodnocujeme, jak lze realizovat přepravu se sníženými emisemi CO2. Naše zákazníky zapojujeme jako důležité aktéry do problematiky emisí CO2 a nabízíme jim přepravní řešení s neutrální bilancí CO2, přičemž se podílíme na vzniklých nákladech. Ke kompenzaci nevyhnutelných emisí, jako jsou expresní a kurýrní zásilky nebo letecké cesty našich zaměstnanců, podporujeme různé projekty na ochranu klimatu, např. projekty pro zalesňování a stavbu vodních a větrných elektráren, které předem pečlivě prověřujeme.

Pro dosažení cíle 9 „Průmysl, inovace a infrastruktura“ se zaměřujeme především na inovativní řešení v rámci digitalizace, dlouhodobého šetření zdrojů a problematiky materiálů a obalů. Chápání inovací jako hnací síly k zajištění udržitelnosti posiluje naše ambice zaujmout vedoucí postavení v sektoru.

Co se týče cíle 10 „Méně nerovnosti“, je PICARD výjimečný mnohonárodnostním složením svého osazenstva, ve kterém je zastoupeno 36 národností, s mnoha rodilými mluvčími, kteří společně pečují o mezinárodní klientelu. Tato rozmanitost je pro společnost PICARD výhodou podmiňující její úspěch jako mezinárodní velkoprodejce.

Vedoucí pracovníci naší společnosti jsou vzorem v oblasti podnikové ekologie a udržitelnosti a motivují všechny zaměstnance, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí a dbali na své zdraví. Dodržování environmentálně právních povinností je pro nás samozřejmostí, a všechny náměty na zlepšení v duchu projektu ECOPROFIT® jsou vždy vítány. Abychom společně vykročili do udržitelné budoucnosti, ve které stojí za to žít.