Poskytovatel a redaktor webové stránky

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Germany

Poštovní adresa:
Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Germany

+49 234 53993-130
post@picard.de 

Obchodní rejstřík u soudu Amtsgericht Bochum, HRA 6844
Daňové číslo (Steuernummer): 306 / 5711 / 1650
DIČ (Umsatzsteuernummer): DE 286241645 (§27a zákona o dani z přidané hodnoty – UStG)

Společník s osobní právní odpovědností:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Sídlo: Bochum, Germany
Amtsgericht Bochum, HRB 14204
Jednatelé:
Hans-Martin Reinhardt

 

Návrh a realizace webové stránky

BECKDESIGN GmbH, Bochum
www.beckdesign.de

Právní informace

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku!
Vezměte prosím na vědomí následující informace týkající se používání této webové stránky:

 

Autorská práva (copyright)

Veškerý obsah této webové stránky, zejména texty, obrázky, grafiky, design, zvukové soubory, videa a animace podléhají autorskému právu a dalším zákonům pro ochranu duševního vlastnictví. Je zakázáno kopírovat, upravovat a používat je na jiných webových stránkách k obchodním účelům či dalšímu šíření. Každé použití tohoto druhu vyžaduje předchozí výslovné písemné svolení společnosti Friedrich PICARD GmbH & Co. KG. Jakékoli porušení tohoto ustanovení může vést k trestnímu nebo občanskoprávnímu stíhání.

 

Odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se poskytnout Vám vždy aktuální a správné informace. Nemůžeme však převzít odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost obsahu těchto webových stránek. Vůči společnosti Friedrich PICARD GmbH & Co. KG nelze uplatnit jakékoliv nároky v rámci odpovědnosti za škody, ledaže by společnost jednala úmyslně nebo s hrubou nedbalostí. Dále si vyhrazujeme právo provádět kdykoli a bez předchozího upozornění jakékoliv změny a vylepšení této webové stránky nebo obsahu jejích jednotlivých částí.

Uvedené odkazy na webové stránky třetích stran byly pečlivě vybrány a zkontrolovány. Nemáme žádný vliv na budoucí změny na těchto odkazovaných webových stránkách a odmítáme veškerou odpovědnost za jejich obsah, který spadá do odpovědnosti dotyčné třetí strany.

Všechny nabídky jsou nezávazné, s výhradou práva předchozího prodeje jinému zákazníkovi.