Доставчик и редакционен екип

Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Dietrich-Benking-Str. 78
44805 Bochum
Germany

Пощенски адрес:
Friedrich PICARD GmbH & Co. KG
Postfach 40 02 17
44736 Bochum
Germany

+49 234 53993-130
post@picard.de 

Окръжен съд Bochum, HRA 6844
Данъчен номер: 306 / 5711 / 1650
Булстат: DE 286241645 (§27a UStG)

Лично отговорен партньор:
Friedrich Picard Verwaltung GmbH
Sitz: Bochum, Germany
Окръжен съд Bochum, HRB 14204
Управител:
Hans-Martin Reinhardt

 

Концепция, дизайн, изпълнение

BECKDESIGN GmbH, Bochum
www.beckdesign.de

Правно известие

Оценяваме вашето посещение на нашия уебсайт!
Моля, обърнете внимание на следната информация за използването на тази страница:

 

Права на собственост (авторски права)

Цялото съдържание на този уебсайт, по-специално текстове, изображения, графики, оформления, звукови, видео и анимационни файлове, са обект на авторско право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Те не могат да бъдат копирани, променяни или използвани на други уебсайтове с търговска цел или за разпространение. Ако въпреки това се стремите към такава употреба, това изисква изричното, предварително и писмено съгласие на Friedrich PICARD GmbH & Co. KG. Всяко нарушение може да доведе до наказателни или гражданскоправни последици.

 

Отказ за поемане на отговорност

Стремим се да Ви предоставим актуално и коректно съдържание. Не можем обаче да гарантираме, че съдържанието на този уебсайт е актуално, правилно и пълно. Исковете за отговорност срещу Friedrich PICARD GmbH & Co. KG са основно изключени, освен ако компанията не е действало с умисъл или груба небрежност. Освен това си запазваме правото да правим промени и подобрения на уебсайта или на индивидуалното съдържание по всяко време и без предварително известие.

Връзките, предлагани на уебсайтове на трети страни, са внимателно подбрани и проверени. Ние нямаме влияние върху бъдещи промени в съответните уебсайтове и не поемаме отговорност за съдържание, което е отговорност на трети страни.

Всички оферти не са обвързващи, правото на предварителна продажба винаги е запазено.